Premium samarbeid


 A. Idsøe - nærhet til Oslo markedet 

Idsøe har de siste årene aktivt arbeidet med å styrke tilstedeværelse og distribusjon i Oslo, og har på bakgrunn av dette, inngått et samarbeid med Krosby AS. Samarbeidet innebærer en vesentlig oppgradering og satsing på servicegrad og fleksibilitet ut mot kunden. 

Krosby AS og A. Idsøe  har inngått et langsiktig strategisk samarbeid, og A. Idsøe vil med dette kunne distribuere sine varer gjennom Krosby sitt distribusjonsnett i Oslo-regionen. Det vil si at vi på sikt får et lager med Idsøe varer sentralt i Oslo, for raskere utkjøring. 

 Krosby AS - kvalitet, sortiment og håndverk

Krosby sine kunder vil gjennom dette samarbeidet få tilgang til produkter fra så vel A.Idsøe som selskapets nære relasjons partner Prima Jæren. A. Idsøe er en kombinert produsent av bearbeidede kjøttvarer og slakterforretning beliggende i Stavanger med historie tilbake til 1828. I Stavanger-regionen er selskapet kjent som en ledende merkevare innen kjøtt- Prima Jæren er bygget opp gjennom de siste 20 årene, og har utviklet sterke råvarekonsepter blant annet knyttet til Angus og Jæren smak. 

 Viktige produktlinjer som tilføres Krosby gjennom samarbeidet er pinnkjøtt, pølser, pålegg og tørrsaltet bacon av høy kvalitet, samt et spesielt utvalg sortiment av stykningdeler (storfe, lam og svin). Hele dette sortimentet blir nå gjort tilgjengelig via Krosby; og vil gjøre deg som kunde i stand til å differensiere ditt tilbud med spennende nye varelinjer hvor håndverkstradisjoner og premium kvalitet ivaretas, samtidig som vi fremstår med konkurransedyktige løsninger. 

 Vi gjør gjerne en mer detaljert presentasjon av dette sortimentet samt hvordan Idsøe og Prima Jæren samarbeider med sine kunder på en nær og fleksibel måte. Har du spørsmål eller ønsker et kundemøte, ta kontakt med:

Ørjan Bjørnsen 
Salgssjef A. Idsøe 
40874104

Kristoffer Øglend 
Selger Krosby AS, og Prima Jæren 
91752978

 Jeanette Krosby 
Daglig leder Krosby 
922 29 324