Kjøpsvilkår og leveringsbetingelser

Vårt mål er å levere kvalitetsvarer raskest mulig. Vi kan ta imot bestilling av varer til neste dag hele døgnet, helt frem til kl. 05:00 samme dag - VIKTIG: Dette gjelder kun lagerførte varer (basissortiment). Se eget bestillingsskjema.

Alle andre varer som IKKE er ført opp på skjema som lagerførte varer, defineres som en «skaffevare».

Bestilling på «skaffevare» må være oss i hende senest innen kl. 12:00 dagen før ønsket levering. Vi skal da prøve så langt det er mulig å skaffe gjeldende vare for levering påfølgende dag.

Alle bestillinger som kommer inn etter kl. 05:00 kan vi dessverre ikke garantere levert ut samme dag. Bilene kjører fra oss ca. kl. 09:30. Skulle det være helt krise, ring oss, så prøver vi å finne en løsning.

Varene blir fritt tilkjørt ved bestilling over kr. 1000,-. Bestilling under minstebestilling (kr. 1000,-) belastes med kr. 200,-

Ved bestilling og henting/levering av varer samme dag beregnes et ekspressgebyr på kr. 200,- Dette lar seg kun gjøre hvis det finnes ledig distribusjonsmulighet. Ved bestilling, benytt helst skjema PLANKJØP. Ønsket varenummer må oppgis ved bestilling. (PLANKJØP er et skjema som er tilpasset hver enkelt kunde ut fra behov, med varenr. og evt. priser oppført). Kontakt vårt salgskontor vedr. plankjøpskjema.